SAP ERP in Mondini S.p.A. (pdf) (pdf) download
SAP ERP in Novellini S.p.A. (pdf) (pdf) download
SAP ERP in Raccorderie Metalliche (2013 pdf) (pdf) download
SAP ERP: Roll Out in INDIA per Gefran Spa (pdf) (pdf) download
SAP ERP in Nunki Steel SpA (pdf) (pdf) download

P.IVA 02039020207

Facebook LinkedIn YouTube